Vertical separator
.
.
.

Productes

Encuesta

Importante: para garantizar la confidencialidad los datos personales se tratan de forma independiente de las respuestas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
.
.
Rogamos evalúen los siguientes puntos
* Com valoraria PSH en relació a la competència pel que fa a: (0 molt insatisfactori / 5 molt satisfactori)  
0 1 2 3 4 5 No Contesta
La qualitat del producte PSH comparat amb els nostres competidors
La Relació Qualitat / Preu del producte PSH comparat amb els nostres competidors,
Satisfacció respecte a Innovacions i Millores Tècniques introduïdes en el producte per PSH
Termini de Lliurament del producte de PSH comparat amb els nostres competidors
Satisfacció en relació al Servei Tècnic Postvenda (reparacions) respecte del d'altres competidors
 
* Volem atendre millor les seves necessitats. Si us plau valori aquests factors a l'hora de la presa de les seves desicions de compra: (sent 0-poc important i 5-molt important)  
0 1 2 3 4 5 No Contesta
preu interessant
Terminis de lliurament curts
Respecte de les dates de lliurament fixades
Termini de pagament obtingut
Descompte sobre preu de la tarifa PVP recomanada
Descompte pagament immediat obtingut
El fet que siguem fabricants
El fet que els productes de Bombes PSH siguin fabricats a Europa
Les Certificacions de qualitat obtingudes per Bombes PSH
Pel sistema de garanties de Bombes PSH
Pel Suport tècnic
La notorietat de la marca PSH
 
* Valori per favor nostre servei comercial: (0 molt insatisfactori / 5 molt satisfactori)  
0 1 2 3 4 5 No Contesta
La Rapidesa de les Respostes Comercials
L'atenció personal rebuda
L'atenció a reclamacions
 
* Asígneu-nos, si us plau una Avaluació Global (0 molt insatisfactori / 5 molt satisfactori)  
0 1 2 3 4 5 No Contesta
avaluació Global
.
.
.


.
.
.

.
.
.
.
.
.